Visits: 48

Els Torrelles al Castell

Al primer tram de l’escala, a la dreta, en un nivell intermedi, actualment hi ha el despatx de la Regidoria de Cultura. Aquesta estança era on el senyor marquès feia tractes amb els vassalls i pagesos. 

En el segon tram de l’escala, a la paret de la dreta, hi podem veure l’escut dels Torrelles, emmarcat en una finestra cega que pertanyia a l’edificació anterior a la construcció del Castell actual.

Just al davant, a la barana de l’escala de la primera planta, hi ha un fragment de pedra amb un detall ornamental esculpìt, potser un escut heràldic, segurament d’una barana destruïda durant la Guerra del Francès (1808-1814).

Continueu escales amunt.

Detall ornamental de la barana