Visits: 168

Història del Castell

El Castell és un edifici imponent, singular, que destaca en l’entorn. La seva història ens porta ben bé més de quatre segles enrere. D’estil renaixentista, va ser construït al segle xvi per Ramon Martí de Torrelles, senyor de Pallejà i Torrelles de Llobregat, sobre un castell medieval. És un edifici fortificat amb quatre garites als angles i un matacà per a la defensa de la porta principal. Sobre aquesta porta hi ha l’escut dels Torrelles, que porta la data de 1590. Dels Torrelles, que van ser senyors de Pallejà durant més de 300 anys, va passar als Sentmenat amb el matrimoni d’Elionor, filla de Ramon de Torrelles, amb Joan de Sentmenat.
Garita
Una de les quatre garites
Matacà per a la defensa de la porta principal
Escut dels Torrelles

Ha estat símbol del poder feudal, casa forta, palau, masia, hostal, i també refugi per a la gent de poble en moments de guerra i atacs de pirates i bandolers.

Al principi del segle xviii, l’arxiduc Carles va nomenar marquès Pere Torrelles de Sentmenat, senyor del Castell de Pallejà. Durant la Guerra de Successió, el marquès va prendre partit per l’arxiduc  Carles, de la casa d’Àustria. Acabada la guerra, amb la victòria de Felip V, va patir «real segrest», segons consta en el cadastre de 1716, és a dir, li van ser espoliats el Castell i les terres, que va recuperar més endavant, però no va perdre el títol de marquès.

A la segona meitat del segle xviii, es va construir la carretera i el Castell es va convertir en hostal.

El 1809, durant la Guerra del Francès, va esdevenir caserna del general Josep Manso i Solà i del seu batalló de Caçadors de Catalunya. Posteriorment, el Castell va ser ocupat alternativament pels dos exèrcits, el català i el francès del general Suchet.

Més endavant va tornar a ser hostal. Des de la primeria del segle xx, el Castell va tenir llogaters, que ocupaven la planta baixa. El 1936 hi va haver una borsa de treball i una biblioteca popular.

El 1958 es va crear el Centre Catequístic Parroquial i el marquès va cedir espais del Castell per fer-hi activitats socials i culturals, com ara cinema, teatre, exposicions i catequesi. [per fer-hi, a més de catequesi, activitats socials i culturals, com ara cinema, teatre, exposicions…]

Amb els anys, l’edifici es va anar deteriorant i, davant l’amenaça que es pogués perdre, es va crear la plataforma Salvem el Castell i l’entitat Amics del Castell. Finalment, l’Ajuntament el va comprar l’any 1992 i les tasques de rehabilitació es van inciar el 1994. La part exterior del Castell, format per horts i corrals, és la gran plaça del davant. Avui és un centre municipal on es duen a terme activitats socioculturals i és la seu de la Regidoria de Cultura i de la Biblioteca Municipal. També hi ha l’Oficina de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística, que organitza cursos de català per a adults, i el Taller Municipal de Música. Acull activitats d’entitats del poble i de ciutadans, com ara tallers, conferències, exposicions, etc.

Us convidem a entrar-hi i a fer una visita per l’interior per mitjà de codis QR. Ja l’ampli vestíbul i l’escalinata mostren que es tracta d’un casal important.