Trespeus de ferro que servia per a posar perols i paelles al foc.

Trespeus de ferro que servia per a posar perols i paelles al foc

Pallejà

Visits: 4

  • Parament de casa
  • Ferro
  • RG-300
  • Museu Municipal de Pallejà

Museu Municipal de Pallejà © 2024. Tots el drets reservats.
Termes d’ús i política de privacitat. Política de cookies